Słupek z pochwytami

Nie do końca balustrada. Z racji małej ilości miejsca powstały jedynie okrągłe, fakturowane pochwyty z ozdobnymi mocowaniami oraz słupek zabezpieczający zabieg schodów (demontowalny na wypadek wnoszenia np. mebli w późniejszym okresie)