Balustrada prosta

Balustrada z przewlekanymi elementami na pionowych tralkach.